SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.

Místopis: zámecká zahrada před kostelem sv. Jakuba St. Zbraslav, Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Loretánské náměstí, Praha 1, před Loretou.

Spolek Zbraslavské pašije považuje za velkou čest a výzvu, zahrát Lidovou pašijovou hru na Květnou neděli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Soubor Spolku ZP, coby dobrovolného sdružení, je složen z části z profesionálů, z části z herců Zbraslavské divadelní společnosti a místních farníků. Profesionální herci se rekrutují většinou z Národního divadla: Alois Švehlík, Radúz Mácha, Oldřich Vlček, Pavla Beretová, Lucie Žáčková, Jana Pitrmanová, Jaromíra Mílová; a je tu také Simona Postlerová z Vinohradského divadla, Josef Pejchal z Pardubického a Stanislav Oubram z Mosteckého divadla. Ale patří sem také spousta poloprofesionálů (Miroslav Šnajdr, Vlastimil Přáda) a mnoho zapálených ochotníků s divadelním zkušenostmi, které na tomto místě nelze všechny vyjmenovat. Ti všichni s velkou radostí přijali zprávu o zamilovaném představení v katedrále. A hned také mluvili o velké odpovědnosti a poctivé přípravě. Vždyť inscenace s původní hudbou Františka Štěrbáka si to tématem i zpracováním zaslouží.
Na Květnou neděli odpoledne v 15 hodin tedy nastoupí soubor v centrální části katedrály, aby tlumočil lidovou podobu evangelijního Ježíšova příběhu a jak velí liturgická tradice, předvedl pašije Velkopáteční, které končí uložením Ježíše do hrobu.
Pašije Vzkříšení bude soubor Spolku ZP hrát v parku před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi v sobotu 9. dubna (začátek ve 14,30h), takže kdo by chtěl vidět Lidovou pašijovou hru celou, má možnost zúčastnit se zbraslavského představení.
Pokud jde o duchovní zacílení, Spolek ZP sleduje kromě částečné pastorace, především divadelní apel. Nejde o to předvést příběh druhým pro podívanou, ale vzít příběh o Ježíšově smrti a o novém životě smrtelně vážně a osobně do něj vstoupit. Jako odměna pak v uších zní slova Opovědníkova: Neděláme to pro naši chválu, ale pro čest Boha a jeho věčnou slávu.

Pokud máte rádi citáty, hlásíme se k těmto třem:
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ
Henri Bergson

KAŽDÁ DOBA MÁ PRÁVO A POVINNOST CHÁPAT KRISTA JAKO ODPOVĚĎ NA OTÁZKY SVÉ VLASTNÍ...
Josef Zvěřina

KLIDNĚ HO SROVNÁVEJ S JINÝMI VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI, SE SOKRATEM, S GÁNDHÍM, S VELKÝMI REVOLUCIONÁŘI. ON TO SNESE. LEPŠÍ OVŠEM BUDE, KDYŽ HO SROVNÁŠ SE SEBOU.
Dorothee Sölleová
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one