SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.

Místopis: zámecká zahrada před kostelem sv. Jakuba St. Zbraslav, Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Loretánské náměstí, Praha 1, před Loretou.

SPOLEK ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE
nezisková organizace, vznikl v roce 2011, původně jako Občanské sdružení, za účelem provozování Lidové pašijové hry na podkladě textů lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu.
Již první uvedení s originální hudbou Františka Štěrbáka vzbudilo značný ohlas. Vždyť se hrálo na historicky mimořádně vzácných místech bývalého konventu a katedrálního chrámu zbraslavských cisterciáků. Herecký soubor pak byl neméně zajímavý. Velké role obsazeny známými herci většinou z Národního divadla, dále řada poloprofesionálů, doplněných místními ochotníky. Celkem na 35 účinkujících. Impulsem byl genius loci zbraslavské zámecké zahrady a samozřejmě víra v poselství, plynoucí z Kristova evangelijního příběhu do dnešních dnů.
I když původně nebylo záměrem každoroční opakování hry, zájem veřejnosti i vnitřní interes inscenátorů si ho vyžádal a představení získalo značnou popularitu mimo jiné též proto, že v roce 2016 na pozvání pana kardinála Dominika Duky bylo sehráno naším Spolkem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě, a pan kardinál nad ním převzal záštitu. Totéž učinil i v roce 2018, spolu se starostkou městské části Praha Zbraslav, paní Ing. Zuzanou Vejvodovou.
Po zkušenostech (dobrých i méně dobrých) s pořádáním představení na pražském Hradě jsme nabyli přesvědčení, že jedno z našich představení (a jsme k tomu z mnoha stran vybízeni) bychom měli uskutečnit ve vnitřní Praze, aby obec věřících i nevěřících, avšak velkého lidového divadla lačných diváků Prahy 1, si přišla na své, a my tak mohli sehrát působivý Kristův evangelijní příběh širokému okruhu diváků.
Vše nasvědčuje tomu, že letos, díky novému vedení Prahy 1, bude náš záměr vyslyšen.
Proto tedy ve velikonočním oktávu roku 2019 plánujeme dvě představení: o velikonoční neděli na Zbraslavi, o týden později (28.4.) před pražskou Loretou. Vstupné žádné, pouze dobrovolné příspěvky. Všichni jste zváni.
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one