SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.
Spolek Zbraslavské pašije (dříve Občanské sdružení) coby nezisková organizace pořádá již tradičně od r.2011 ve velikonočním čase představení Lidové pašijové hry před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi a to v zámeckém parku s laskavým svolením majitelky paní Evy Curryové.
Během let si toto představení získalo značnou popularitu mimo jiné též proto, že v r.2016 na pozvání pana kardinála Dominika Duky bylo sehráno naším Spolkem v katedrále Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě.
K nám na Zbraslav chodí na toto představení stále více návštěvníků z okolí, ale též zajíždějí autobusové zájezdy až z Moravy (z Větřkovic, z Uherského Brodu) a tak mimoděk a samozřejmě rozesíláme dobré jméno a dobrou pověst Zbraslavi po zemích Českých.
Po zkušenostech (dobrých i méně dobrých) s pořádáním představení na pražském Hradě jsme nabyli přesvědčení, že jedno z našich představení (a jsme k tomu z mnoha stran stále vybízeni) bychom měli uskutečnit ve vnitřní Praze, aby silná obec věřících i nevěřících, avšak velkého lidového divadla lačných diváků, si přišla na své a my tak mohli nejen sehrát silný Kristův evangelijní příběh, ale též šířit dobré jméno Zbraslavi.
Vzhledem k tomu, že Hrad je stále ještě obehnanou pevností s kontrolami a tedy pro nás nedostupný, hledali jsme jinou historickou kulisu a náš zrak padl na Dientzenhoferovu barokní fasádu pražské Lorety. Toto místo je pro divadelní představení v plenéru jako stvořené, neboť náměstí před Loretou je v jakémsi údolíčku, čímž se vytváří pocit uzavřeného prostoru a tím i ideálního koncentrovaného účinku.
Žel Bohu, dopravní odbor Prahy 1 nám nedal povolení k záboru vozovky a tak tento projekt padl.
Další pokusem bylo oslovení pana Michaela Pojezdného, opata Královské kanonie premonstrátů na Strahově, který nám dal ochotné svolení uspořádat Pašije na klášterním nádvoří. Ani tento projekt však nenašel naplnění, neboť v areálu kláštera se v té době nachází výstava cenin Státní banky pod dozorem Policie ČR a tyto dvě akce nejsou slučitelné.
Termínu soboty 21.4 se pravda nechceme vzdát už proto, že naše představení Lidové pašijové hry bylo zařazeno do programu repatriace kardinála Berana z Vatikánu do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pozůstatky pana kardinála Berana mají být uloženy - jak známo - do kaple Bartoňů z Dobenína. A to je další důvod naší plné účasti, neboť pan Bartoň byl jedním z největších zbraslavských mecenášů jako předválečný majitel zbraslavského zámku a stopy jeho velkodušnosti jsou zde patrny na každém kroku.
A tak tedy konečné rozhodnutí je takovéto:
Zahrajeme v zámeckém parku dvě představení. První v sobotu 14. 4. pro zájemce Zbraslavi a okolních obcí. Druhé v sobotu 21.4. pro poutníky repatriace pana kardinála Berana.
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one