SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.

Místopis: zámecká zahrada před kostelem sv. Jakuba St. Zbraslav, Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Loretánské náměstí, Praha 1, před Loretou.

Spolek Zbraslavské pašije

Vítejte!

Jste správně na stránkách SPOLEK ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE. Zde se dovíte, kdy a kde se letos Lidová pašijová hra koná, na koho se můžete obrátit s dotazy na kontakt, dovíte se podrobnosti o obsazení rolí a také něco o propagaci, či eventuální podpoře.
Spolek Zbraslavské Pašije byl založen 17.6.2012 na základě registrace min. vnitra pod č.j. VS/1-1/88518/12 - R
Kontaktní adresa: Vilímkova 259, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 15600
Spolek ZP má celkem 7 členů.
Předseda: Oldřich Vlček, mobil 606438472, email: oldik@volny.cz
Členové výboru: Tomáš Šamárek, mob. 723761609, email samartom@volny.cz
Petr Megela, mob. 724169692, email petr.megela@gmail.com
Pokladník: Zdeněk Beránek, mob. 603379526, email zdeber@seznam.cz
Členové: Ludmila Hačkajlová, mob. 731503005, email hackajova@fsv.cvut.cz
Ivan Hačkajlo, mob. 603574318, email hackajlo@volny.cz
František Štěrbák, mob. 604835199 email sterba01@volny.cz
SPOLEK ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE
nezisková organisace - vznikl v roce 2011, původně jako Občanské sdružení, za účelem provozování Lidové pašijové hry na základě lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu.
Již první uvedení v onom roce s originální hudbou Františka Štěrbáka vzbudilo značný ohlas. Vždyť se hrálo na historicky mimořádně vzácných místech bývalého konventu a katedrálního chrámu zbraslavských cisterciáků. Herecký soubor pak byl neméně zajímavý. Velké role obsazeny známými herci většinou z Národního divadla, dále řada poloprofesionálů, doplněných místními ochotníky. Celkem na 35 účinkujících. Impulsem byl genius loci zbraslavské zámecké zahrady a samozřejmě víra v poselství, plynoucí z Kristova evangelijního příběhu do dnešních dnů.
I když původně nebylo záměrem každoroční opakování hry, zájem veřejnosti i vnitřní interes inscenátorů si ho vyžádal a představení každým rokem nabývalo na popularitě mimo jiné též proto, že v roce 2016 na pozvání pana kardinála Dominika Duky bylo sehráno naším Spolkem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě, a pan kardinál nad ním převzal záštitu. Totéž učinil i v roce 2018, spolu se starostkou městské části Praha Zbraslav, paní Ing. Zuzanou Vejvodovou.
V roce 2019 jsme poprvé zahráli Lidovou pašijovou hru před pražskou Loretou. Třebaže počasí nám příliš nepřálo (příznivé klima je pro představení v plenéru důležité) spousta velkého lidového divadla lačných diváků z Prahy 1 si přišla na své, a samozřejmě že se dostavila i obec věřících. Sehráli jsme tak emotivně působivý Kristův evangelijní příběh širokému okruhu diváků na scénograficky výsostném místě před Dienzenhoferovou fasádou pražské Lorety.
Letos hrajeme opět u nás na Zbraslavi a rádi bychom akci též zopakovali před Loretou v příznivějším počasí. Je to již naše 10. sezóna.
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one