SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.

Spolek Zbraslavské pašije

Vítejte!

Jste správně na stránkách SPOLEK ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE. Zde se dovíte, kdy a kde se letos Lidová pašijová hra koná, na koho se můžete obrátit s dotazy na kontakt, dovíte se podrobnosti o obsazení rolí a také něco o propagaci, či eventuální podpoře.
Spolek Zbraslavské Pašije byl založen 17.6.2012 na základě registrace min. vnitra pod č.j. VS/1-1/88518/12 - R
Kontaktní adresa: Vilímkova 259, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 15600
Spolek ZP má celkem 7 členů.
Předseda: Oldřich Vlček, mobil 606438472, email: oldik@volny.cz
Členové výboru: Tomáš Šamárek, mob. 723761609, email samartom@volny.cz
Petr Megela, mob. 724169692, email petr.megela@gmail.com
Pokladník: Zdeněk Beránek, mob. 603379526, email zdeber@seznam.cz
Členové: Ludmila Hačkajlová, mob. 731503005, email hackajova@fsv.cvut.cz
Ivan Hačkajlo, mob. 603574318, email hackajlo@volny.cz
František Štěrbák, mob. 604835199 email sterba01@volny.cz
Letos se Lidová pašijová hra koná opět ve dvou představeních.

Na opakované pozvání pražského arcibiskupa mons. kardinála Dominika Duky a se souhlasem hradního kancléře Vratislava Mynáře se letošní představení uskuteční na 3. hradním nádvoří před Zlatou bránou katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hod Boží Velikonoční v neděli 16. dubna t.r. Začátek ve 14,30 hodin. Hrají se pašije Zmrtvýchvstání.

Druhé představení opět v zámecké zahradě před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi a to 29. dubna t.r. Začátek ve 14,30 hodin.
POZOR PROSÍM - DALŠÍ ZMĚNA!!!
Drazí příznivci! Dle sdělení pana Vojtěch Mátla po delším jednání pan kardinál Duka rozhodl, že letos se příprava produkce Lidové pašijové hry na Hradčanském náměstí bez náhrady RUŠÍ.
Důvodů je mnoho. Nakumulování velikonočních akcí způsobené týdenním skluzem (pohřeb kardinála Vlka), pozdní žádost o povolení záboru části Hradčanského náměstí způsobená přesunem z III. hradního nádvoří na H. náměstí a nepružnost úřadu městské části Praha 1 urychlit jednání, kolize s taneční skupinou Rise-up, která měla povolený zábor náměstí ve stejném termínu již před námi atd.
Do Velikonoc zbývá ještě 14 dní. Zaplať Bůh, že jsme se toto rozhodnutí nedověděli tři dny před vystoupením a můžeme Boží hod velikonoční prožít dle vlastního programu. Děkuji vám všem za vstřícnost a ochotu strávit největší Velikonoční svátek v pohotovosti pro dobrou věc. Překonejme, prosím, zklamání, kteří mnozí z vás právě teď pociťují. Vždyť pokud Bůh dá a dožijeme se příštího jara, pozvání pana kardinála, se přesouvá na příští rok.
Pro letošek náš druhý termín, sobota 29. dubna, zámecký park před kostelem sv. Jakuba Staršího, zůstává v platnosti. Těšme se tedy na setkání na Zbraslavi, kde budeme mít možnost spoluprožít Kristovo martýrium i Zmrtvýchvstání naplno.
Váš OldíkV
Představení v SOBOTU 29.DUBNA ve 14,30h před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi zůstává beze změn.
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one