SPOLEK Zbraslavské pašije se sdružil za účelem konání a propagace nábožensko-kulturního odkazu předků a pořádání kulturních aktivit religiózních i sekulárních v daném regionu.
Spolek Zbraslavské pašije opět s velkou radostí přijal pozvání pražského arcibiskupství zahrát Lidovou pašijovou hru na Velikonoční neděli před katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po loňském prvním uvedení přímo v katedrále, pokusí se soubor letos zaujmout diváky na 3. nádvoří před Zlatou bránou katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, tedy tak, jak se pašijové hry hrávaly už od středověku – před kostelem.
Soubor Spolku ZP, coby dobrovolného sdružení, je složen částí z profesionálů, částí z herců Zbraslavské divadelní společnosti a místních farníků. Profesionální herci se rekrutují většinou z aktivních, či emeritních členů činohry Národního divadla: Radúz Mácha, Pavla Beretová, Lucie Žáčková, Jana Pidrmanová, Jan Novotný, Oldřich Vlček, Jaromíra Mílová; Marii, matku Ježíšovu, představuje Simona Postlerová, členka Vinohradského divadla, dále účinkují Josef Pejchal z Pardubického a Rudolf Stärz z divadla Jana Hrušínského. Ale patří sem také spousta poloprofesionálů (Miroslav Šnajdr, Vlastimil Přáda) a mnoho zapálených ochotníků s divadelním zkušenostmi, které na tomto místě nelze všechny vyjmenovat. Ti všichni s velkou radostí přijali zprávu zahrát milované představení o Velikonocích před svatovítskou katedrálou. A hned také mluvili o odpovědnosti a poctivé přípravě. Inscenace s původní hudbou Františka Štěrbáka si to tématem i zpracováním zaslouží. Bohužel poslední zpráva říká, že představení na Hod Boží Velikonoční, 16. dubna 2017, i na HRADČANSKÉm NÁMĚSTÍ, kam se ze III. nádvoří přesununulo se z mnoha důvodů a bez náhrady ruší.

Pašije Vzkříšení bude soubor Spolku ZP hrát letos v parku před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi v sobotu 29. dubna (začátek ve 14,30h).

Pokud jde o duchovní zacílení, Spolek ZP sleduje kromě dílčí pastorace, především emotivní apel. Nejde mu o předvedení příběhu divákům pro pouhou podívanou. Nabízí vzít příběh o Ježíšově smrti a vzkříšení osobně a také do něj tak vstoupit. Diváky považujeme za přímé účastníky Ježíšova mysteria coby lid jeruzalémský.
U JEŽÍŠE NA MĚ ZVLÁŠŤ HLUBOCE ZAPŮSOBILA VÝZVA, ABYCHOM ŠLI STÁLE KUPŘEDU. TAK BY SE MOHLO TÉMĚŘ ŘÍCI, ŽE TRVALÝM PRVKEM KŘESŤANSTVÍ JE ÚKOL, NIKDY NEZŮSTÁVAT STÁT NA MÍSTĚ.
Henri Bergson
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one